წყალთა მეუნეობის ინსტიტუტის იუბილესთან დაკავშირებით, სტუ-ში კონფერენცია ტარდება » News.GTU.ge«    ივნისი 2024    »
ორშსამოთხხუთპარშაბკვ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
დაგვიკავშირდით

წყალთა მეუნეობის ინსტიტუტის იუბილესთან დაკავშირებით, სტუ-ში კონფერენცია ტარდება სტუ
27-09-2014, 01:59
27-30 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სააქტო დარბაზში ჩატარდება მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თემაზე: “წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”. კონფერენცია ეძღვნება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეუნეობის ინსტიტუტის დაარსებიდან 85 წლის იუბილეს.

კონფერენციაში მონაწილეობენ მსოფლიოს 13 ქვეყნის (აზერბაიჯანი, აშშ, ბელორუსია, ბულგარეთი, ისრაელი, ლიტვა, პოლონეთი, რუსეთი, საქართველო, სომხეთი, ჩეხეთი, ჩინეთი, ჰოლანდია) მეცნიერები, ექსპერტები და ახალგაზრდა სპეციალისტები. აღსანიშნავია, რომ ინგლისურ ენაზე გამოიცა კონფერენციის შრომათა კრებული (274 გვერდი) 250 ეგზემპლარი.

საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი ერთ-ერთი უძველესი სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციაა წყალთა მეურნეობისა და მელიორაციის დარგში არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ სამხრეთ კავკასიაში; იგი ჩამოყალიბდა 1925 წელს. 1929 წელს ოფიციალურად იქნა რეგისტრირებული, როგორც ამიერკავკასიის წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 1947 წლიდან ინსტიტუტის სახელწოდებაა ”საქართველოს ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი”. ამ ინსტიტუტის ბაზაზე ანალოგიური ორგანიზაციები ინსტიტუტების სახით მოგვიანებით შეიქმნა ფილიალების საფუძველზე აზერბაიჯანსა და სომხეთში. 1992 წლამდე ინსტიტუტი იყო საკავშირო მელიორაციისა და წყალთა მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. 1992 წელს ინსტიტუტი საქართველოს მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით შეყვანილ იქნა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დაქვემდებარებაში და მას ეწოდა ”საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი”, რომელიც შემდგომ, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად და ეწოდა ”საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი”, ხოლო საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის #210 დადგენილების საფუძველზე მიმდინარე რეორგანიზაციის გამო ინსტიტუტი შევიდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაში და ეწოდა “აიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი”. ინსტიტუტში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მუშაობდნენ ან ასპირანტურის სრული კურსი გაიარეს გამოჩენილმა პიროვნებებმა: ალა მაგამედოვამ (შემდგომში დაღესტნის ტექნიკური უნივერსიტეტის პრორექტორი), თამაზ ჟორდანიამ (შემდგომში საქართველოს მშენებლობის მინისტრის მოადგილე), ლევან კიკნაძემ (შემდგომში საქართველოს მინისტრთა საბჭოს რეფერენტი), გურამ ვარშალომიძემ (შემდგომში აჭარის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე), მიხეილ კუზნეცოვმა (შემდგომში მოსკოვის მ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროზიის კათედრის გამგე და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი), ევსეი დოლიძემ (შემდგომში საქ. მშენებლობის სამინისტროს სამშენებლო ტრესტის მმართველი), ზურაბ ერისთავმა (შემდგომში ”საქწყალმშენის” ტრესტის მმართველი), სერგო გოცირიძემ (შემდგომში სამშენებლო ტრესტის მმართველი), როლანდ ჯგერენაიამ (შემდგომში აფხაზეთის ჰიდრომელიორაციული პუნქტის დირექტორი) და სხვ. გარდა პუბლიკაციებისა, ინსტიტუტი მონაწილეობდა ისეთი მნიშვნელოვანი ნაპირდამცავი პროექტების განხორციელებაში, როგორიცაა: ჩრდილოეთ ციმბირის მდინარეების ჩამონადენის ნაწილის შუა აზიაში გადმოგდება, წყალსამეურნეო ობიექტები ალჟირში, სირიაში, კუბაში, ყაზახეთში, საბერძნეთში, კასპიის ზღვის 100 კმ-იანი სიგრძის ნაპირსამაგრი სამუშაოების დაპროექტება (1995-1998), რუსეთში (1981-1982). გასული საუკუნის 20-იან წლებში უშუალოდ ინსტიტუტის ლაბოარტორიებში დადგენილ იქნა საპროექტო პარამეტრები მინგეჩაურის კომპლექსის წყალსაცავისა და წყალშემტბორავი მიწის კაშხლისათვის; დაპროექტდა და განხორციელდა კოლხეთის დაჭაობებული ტერიტორიების ათვისება, ტირიფონის არხი და მასზე დაკიდებული ობიექტები, ზემო და ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემები. ინსტიტუტი უშუალოდ ღებულობდა მონაწილეობას ზემო ალაზნის მაგისტრალური არხის პროექტის განხორციელებაში, ამ პროექტის პრინციპული საკითხების განხორციელებისას დაინერგა უამრავი სიახლე, მათ შორის მიწაყრილების მშენებლობა მაგისტრალური არხის ტრასაზე წყალში ჩაყრის ტექნოლოგიით. პრაქტიკა, რომელიც იქნა მიღებული 1965_1987 წლებში, გამოყენებულ იქნა საქართველოში 23 მიწის სამელიორაციო დანიშნულების კაშხლის მშენებლობისათვის. მათ შორის ისეთების, როგორიცაა: ალგეთის, ზონკარის, დალის მთის და ა. შ. გარდა გრუნტის წყალში ჩაყრის ტექნოლოგიით მიწის კაშხლების მშენებლობისა ინსტიტუტის მიერ დამუშავებულ იქნა პროექტი მოლექვისა (ჭიათურა მანგანეცის ნარჩენსაცავის კაშხალი) და მიმართული აფეთქებებით (კვაისას ცინკის ნარჩენსაცავის კაშხალი) მშენებლობისათვის. ინსტიტუტის მიერ განხორციელებულ იქნა მრავალი პროექტის ექსპერტიზა მიწის კაშხლების დეფორმაციისა (ალჟირის 5), ახალი კაშხლების მშენებლობისათვის (სირიის 2, აზერბაიჯანის 2). მდ. კოდორზე კალაპოტის ნაპირდამცავი ნაგებობები მდ. ალაზნის (თელავის რ-ნი) ნაპირდამცავი ნაგებობების დაპროექტება; ქ. ფოთთან მდ. რიონზე არსებული წყაგამყოფი კვანძის სარეაბილიტაციო საამშენებლო სამუშაოები; ბაქო_სუფსის ნავთობსადენის დერეფანში გარემოსდამცავი 75 ნაგებობა და სხვ. თავისი არსებობის პერიოდში ინსტიტუტი ახორციელებდა და ამჟამადაც აგრძელებს მრავალმხრივ სამეცნიერო ურთიერთობებს და ერთობლივ კვლევებს ამერიკის შეერთებული შტატების, ჩეხეთის, უნგრეთის, პოლონეთის, ჩინეთის, ისრაელის, ავსტრიის, ჰოლანდიის, თურქეთის, გერმანიის, საბერძნეთის, იაპონიის, რუმინეთის, სირიის, კუბის, ერაყის, ბულგარეთის სხვადასხვა სამეცნიერო, საპროექტო, სამშენებლო ორგანიზაციებთან და უნივერსიტეტებთან.
 
 

ასევე:

 • “უნივერსში” “მეცნიერის სავიზიტო ბარათის” პრეზენტაცია ჩატარდება
 • “უნივერსში” “მეცნიერის სავიზიტო ბარათის” პრეზენტაცია ჩატარდა
 • პოლონეთში ქართველი მეცნიერები დააჯილდოვეს
 • ტარდება კონფერენცია “კიბერნეტიკის თეორიული და გამოყენებითი ასპექტები”
 • სტეფანწმინდაში ალპური ეკოლოგიის ინსტიტუტი გაიხსნა


 • 

  Wi-Fi
  UMTS
  WiMAX
  CDMA
  EDGE
  Cellular 3,5G
  HSPA
  Mobile WiMAX - 4G
  GSM
  GPRS    ყველა უფლება დაცულია © Copyright 2009.
  GTU | ელ.ფოსტა: gtunews@gtu.ge